Pro klienty horského hotelu Čeladenka**** sleva 20 % na veškeré vstupy. (K získání slevy je potřeba se prokázat přebalem karty k ubytování).

Dolní Vítkovice tvoří bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických železáren. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje. Ročně jej navštíví více než 1 milion turistů a jako takový je nejnavštěvovanějším mimopražským turistickým cílem.

V roce 2008 byl areál zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví. Hodnota a výjimečnost Dolní oblasti Vítkovic spočívá jednak v technologické návaznosti těžby uhlí, jeho koksování a výrobě surového železa ve vysokých pecích, jednak v poměrně dlouhé kontinuitě – železo se tu nepřetržitě vyrábělo od dvacátých let 19. století téměř až do konce 20. století.
Vítkovické železárny založil v roce 1828 arcivévoda Rudolf Jan, arcibiskup olomoucký. Mělo se tu zpracovávat železo, vyrobené v dřevouhelných vysokých pecích v Čeladné a Frýdlantě. Roku 1830 byla v Rudolfově huti uvedena do provozu první pudlovací pec v zemích tehdejší habsburské monarchie, konstruovaná podle projektu profesora vídeňské polytechniky F. X. Riedla, roku 1836 se připojila první vysoká pec. V roce 1843 už tvořily areál železáren dvě vysoké pece, slévárna, pudlovna, válcovna, kolárna a kotlárna. V roce 1857 byl v těsné blízkosti hutě otevřen důl Hlubina jako zdroj paliva do vysokých pecí a od té doby na sebe celý technologický tok navazoval v jediném průmyslovém komplexu. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pásové dopravníky, zavážecí zařízení
a dopravní mosty. Areál jednoho z nejhlubších dolů v ostravském revíru prošel mnoha přestavbami. Nejvýrazněji se do podoby důlních objektů zapsali architekti F. Neumann a O. Bém.

Těžba uhlí byla ukončena roku 1991, v roce 1998 se zastavil provoz pecí a z areálu se stala technická památka bez provozu. V témže roce u příležitosti 170. výročí založení železáren byla před administrativní budovou železáren vztyčena busta zakladatele arcivévody Rudolfa Jana.

Dnes zde můžete obdivovat původní vysoké pece, z jedné z nich se díky více než 20 metrů vysoké nástavbě stala šroubová věž Bolt Tower s nejvýše položenou kavárnou v Ostravě. Součástí areálu je také Svět techniky – největší science centrum na severní Moravě, odpovídající nejpřísnějším kritériím evropských science center, chytrou zábavu v něm naleznou nejen rodiny s dětmi, ale také turisté všech věkových kategorií. V bývalém plynojemu, dnes známém jako Multifunkční aula Gong probíhají koncerty českých i zahraničních interpretů. V areálu každoročně probíhají největší hudební festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Oldies Festival a další. Jen několik kilometrů vzdálený Landek Park nabízí zážitek v podobě autentického sfárání do dolu, je zde vybudována největší hornická expozice v České republice. Více informací na www.dolnivitkovice.cz

Prohlídky areálu národní kulturní památky a Vysoké pece č. 1 zajišťuje Dolní oblast Vítkovice. Prohlídky trvají přibližně 100 minut a začínají v návštěvnickém centru Dolních Vítkovic na ulici Ruská 2993 v Ostravě Vítkovicích. Prohlídky probíhají denně v časech 10, 12, 14 a 16 hodin (případně dle dohody).