• Poukázky je možno uplatnit maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny pobytu nebo do 50% ceny wellness služeb v Lesních lázních, není-li uvedeno jinak.
  • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a lze je použít pouze do data platnosti.
  • Poukázky není možné směnit za hotovost.
  • Platbu poukázkami je nutno hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
  • Z hodnoty poukázek nelze uplatnit žádné slevy.
  • Poukázky je nutné odevzdat na recepci Hotelu Čeladenka.

 

Více informací na 591 160 160.

 

CADHOC logo_Quadri_09    UNISEK logo 2006 (CMYK)

Sek dovolena logo 1(CMYK)    UNISEK+ logo 2008 (CMYK)_f