Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s.

Zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu je cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o..

Pojistné náhrady a limity jsou následující:
cpp-logo

 

Druh pojištění Limit pojistného plnění v Kč oblast ČR Pojistné na osobu a den v Kč oblast ČR
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 100 000 25
Trvalé následky úrazu 200 000
Odpovědnost za škodu – újma na zdraví nebo při usmrcení 150 000
Újma na majetku 300 000
Pojištění storna (zájezd) 80% vyúčtovanýc storno poplatků
max. 10 000 Kč

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ČPP